Publicaties

 

Boeken

Marc Van den Bossche, Sport en het goede leven. Een kleine filosofie van de duursport, Brussel, Brussel, ASP, 2020.

Marc Van den Bossche, Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden, Brussel, ASP,  2018.

Marc Van den Bossche, De zinnen van het leven. Of de kunst van het verstaan, Brussel, VUBPress, 2017.

Marc Van den Bossche, Leven na de dood. Dagboek van een rouwproces, Rotterdam, Lemniscaat, 2014.

Marc Van den Bossche, Religie na de dood van God. Een conversatie, Brussel, VUBPress, 2013.

Marc Van den Bossche, Le sport, un art de vivre, Brussel, ASP, 2013.

Marc Van den Bossche, Het pathos van het denken. Opstellen over subjectiviteit en intersubjectiviteit, Brussel, Herwerkte en uitgebreide editie, VUBPress, 2012.

Marc Van den Bossche, Sport als levenskunst, Lemniscaat, Rotterdam, 2010.

Marc Van den Bossche, Wielrennen, Lemniscaat, Rotterdam, 2005.

Marc Van den Bossche, Ironie et solidarité. Une introduction au pragmatisme de Richard Rorty, Paris, L’Harmattan, 2004.

Marc Van den Bossche, Het pathos van het denken. Opstellen over subjectiviteit en intersubjectiviteit, Budel, Damon, 2003.

Marc Van den Bossche, Ironie en solidariteit. Een kennismaking met het werk van Richard Rorty, Rotterdam, Lemniscaat, 2001.

Marc Van den Bossche, Natuur en lijfelijkheid. Proeven van een esthetisch denken, Utrecht, Van Arkel, 1998.

Marc Van den Bossche, Kritiek van de technische rede. Een onderzoek naar de invloed van techniek op ons denken, Utrecht/Leuven, Van Arkel/Van Halewijck, 1995.

 

Boeken als (mede-)samensteller :

G. Coene, M. Van den Bossche (red.), Vrij(heid) van religie, Brussel, VUBPress, 2015.

Y. Van Den Eede, J. Bauwens, M. Van den Bossche, K. Verstrynge (eds.), McLuhans Philosophy of Media, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2012.

B. Lleshi, M. Van den Bossche (red.), Identiteit en interculturaliteit. Identiteitsvorming bij Brusselse jongeren, Brussel, VUBPress, 2010.

M. Van den Bossche, R. Vandemeulebroecke (red.), Humanismen. Filosofische beschouwingen over diversiteit en pluraliteit, Brussel, VUBPress, 2009.

M. Van den Bossche, C. Bremmers (red.), De actualiteit van Martin Heideggers ‘Zijn en tijd’, Budel, Damon, 2007.

E. Walravens, T. Beeckman, M. Van den Bossche (red.), Het verstaan van de ander, Budel, Damon, 2006.

J. Stuy, J. Van Bellingen, M. Van den Bossche (red.), De precisie van het lezen. Liber Amicorum M. Weyembergh, Brussel, VUBPress, 2003.

M. Van den Bossche red.), Zinsneden, Budel, Damon, 2003.

M. Van den Bossche (red.), Meesterstukken uit de filosofie, Rotterdam, Lemniscaat, 2001.

M. Van den Bossche, M. Weyembergh (red.), Links Nietzscheanisme, Leende, Damon, 2000.

M. Van den Bossche, M. Weyembergh (red.), Het einde van de geschiedenis? F. Fukuyama en P. Sloterdijk, Nijmegen, SUN, 1995.

G. Hottois, M. Van den Bossche, M. Weyembergh (red.), Richard Rorty. Ironie, politiek en postmodernisme, Antwerpen-Baarn, Hadewijch, 1994.

J. De Visscher, M. Van den Bossche, M. Weyembergh (red.), Hannah Arendt en de moderniteit, Kampen, Kok Agora, 1992.

Artikels in internationale wetenschappelijke monografieën/verzamelwerken 

‘Communicating Bodies. Merleau-Ponty’s phenomenology of intercorporeality’, in Proceedings of the Society for Phenomenology and Media, vol. 5, 2018.

‘Introduction’, in: Y. Van Den Eeden, J. Bauwens, M. Van den Bossche, K. Verstrynge (eds.), McLuhans Philosophy of Media, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, pp. 9-10, Brussel, 2012.

‘Hermeneutics and Nihilism in a World of Global Communication’, in P. Majkut and Alberto Carillo Canan, Studies in Phenomenology and Media, Boekarest, Zeta Books, 2010.

‘Een pleidooi voor sport- en lichaamscultuur. Of zingeving vanuit evolutionair-hedonistisch perspectief’, in H. Alma, A. Smaling (red.), Humanistische bronnen van zingeving, Humanistic University Press, 2009, pp. 147-158.

‘Heidegger en het pragmatisme. Een mogelijke dialoog’, in : M. Van den Bossche, C. Bremmers, De actualiteit van Martin Heideggers ‘Zijn en tijd’, Budel, Damon, 2007, pp. 193-211.

‘Hans-Georg Gadamer et la pensée techno-scientifique’, in: P, Chabot en G. Hottois (éd.), Les philosophes et la technique, Paris, Vrin, 2003, pp. 175-187.

‘An engaged participation in nature. Consequences of Merleau-Ponty’s embodied ontology’, in: M. Itkonen and G. Backhaus(ed.), Lived Images. Meditations in Experience, Life-World and I-Hood, Jyväskylä (Finland), Jyväskylä University Press, 2003, pp. 186-193.

‘Een reiziger in een zee van mist’, in K. Rodenburg e.a., Nietzsche lezen. Negentien filosofen over hun eerste kennismaking, Budel, Damon, 2000, pp. 31-35.

‘Towards an Aesthetics of Nature: Merleau-Ponty’s Embodied Ontology’, in: A.-T. Tymieniecka, The Origins of Life. Analecta Husserliana LXVII, Dordrecht/Boston/London, Kluwer, 2000, pp. 339-356.

‘Il y a plus que des étants. Une lecture pragmatiste de Martin Heidegger’, in: G. Hottois, M. Weyembergh (éd.), Richard Rorty. Ambiguïtés et limites du postmodernisme, Paris, Vrin, 1994, pp. 125-138.

‘Technique, éthique et métaphysique. L’art et la technique chez Ellul et Heidegger’, in: P. Troude-Chastenet (éd.), Jacques Ellul. Un penseur de notre temps, Bordeaux, L’Esprit du Temps, 1994, pp. 251-270.

‘Ecologie – ecocratie – ecosofie’, in: W. Van Dooren, T. Hoff (red.), Aktueel filosoferen, Delft, Eburon, 1993, pp. 1-5.

Artikels in internationale wetenschappelijke tijdschriften 

M. Van den Bossche, Y, Van Den Eede, G. Goeminne (eds.) (2017), The Art of Living with Technology: Turning Over Philosophy of Technology’s Empirical TurnFoundations of Science, 22, 2 Special Issue.

‘Releasement and the Art of Living. A Post-Cartesian Philosophy of Technology’, in Foundations of Science  22, 2.. Special Issue, Y. Van Den Eede, G. Goeminne and M. Van den Bossche (ed.), pp. 247-253.

‘On Heidegger’s Actuality’, in Foundations of Science 22, 2, pp. 265-267.

‘De tijd van mijn leven’, Waardenwerk. Journal for Humanistic Studies, nrs. 66-67 december 2016, pp. 8-15.

‘Photography and the Mirror of Nature’, in: Glimpse. Journal of the Society for Phenomenology and Media, 2015, vol 16.

‘Disclosing Worlds: Photography as a Contemporary Art’, in Glimpse. Journal of the Society for Phenomenology and Media, vol. 15, pp. 89-94, 2014.

‘An Aesthetics of Nature. Consequences of Merleau-Ponty’s embodied ontology’, in: Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz, Iran, Vol. 6, pp. 129-138.

‘One more place to be? The (im-possibility of virtual bodies, in Glimpse. Journal of the Society for Phenomenology and Media, vol 11-12, pp. 132-138, 2011.

‘Grenzen verleggen. Of de kunst van het sterven’, in Wijsgerig Perspectief, jaargang 49, 2009, nr. 3, pp. 4-13.

‘Een goed getrainde rat’, in Tijdschrift voor Humanistiek, nr. 30, juli 2007.

‘Afstand en nabijheid: Merleau-Ponty’s esthetica van de natuur’, in Wijsgerig perspectief, jaargang 43, 2003, nr. 4.

‘Nihilism in a world of generalized communication. Vattimo on a late legacy of Nietzsche’, in Glimpse, vol 3, nr 1, 2001, San Diego, USA.

‘Rudi Visker oor nasionalisme, verworteling en ontworteling’, Fragmente. Tydskrif vir Filosofie en Kultuurkritiek, Hatfield (Zuid-Afrika), naar het Zuid-Afrikaans vertaald door Marinus Schoeman, nummer 7, 2001.

‘Pleidooi voor een ongetemd lijf’, Civis Mundi, Rotterdam, 1998, nr. 1.

‘Wereldvervreemding: kritiek van de politieke methode’, Civis Mundi, Rotterdam, 1997, nr. 1, pp. 1-10.

‘Ellul et Heidegger: entre oui et non à la technique’, in: Foi et vie, Paris, nrs. 5-6, december 1994, pp. 125-135.

Artikels in nationale (wetenschappelijke) monografieë

‘Moraliteit van nature. Zygmunt Bauman over ethiek in vloeibare tijden’, in Y. Van Den Eede & K. Verstrynge, De maakbare moraal. Visies op ethiek en humanisme, Brussel, VUBPress, 2019, pp. 163-196.

‘Democratie: een religie van liefde’, in P. De Hert en F. Dhondt, Liber amicorum Jef Van Bellingen, Brussel, ASP, 2017, pp. 215-224.

‘Religie na de dood van God’, in G. Coene en M. Van den Bossche, Vrij(heid) van religie, Brussel, VUBPress, 2015, pp. 85-102.

‘De voorrang van democratie op religie’, in G. Van Heeswijck, A. Gescinska, L. Abicht en M. Van den Bossche, Hoofddoek, hoofdzonde? Pluralisme en neutraliteit in de seculiere samenleving, Antwerpen, Pelckmans, 2013, pp. 81-114. 15.

’Het “systeem”. Guy Bleus als criticus van het technische denken’, in Pêle-Mêle. Guy Bleus 42.292, ed. R. Geladé en F. Bleus, Cultuurcentrum, Hasselt, 2010, pp. 11-20.

‘Identiteit: het dialogische model van Charles Taylor’, in B. Lleshi, M. Van den Bossche, Identiteit en interculturaliteit, Brussel, VUBPress, 2010, pp. 65-100.

‘Ik versta je niet, maar ik zie je wel graag. Kritisch humanisme, pluraliteit en diversiteit’, in M. Van den Bossche, R. Vandemeulebroecke, Humanismen, VUBPress, 2009, pp. 11-24.

‘Zorg, een existentiële kwestie’, in K. Janssen van Doorn (red.), Jongleren met zorg. Enkele pijnpunten, Brussel, VUBPress, 2009, pp. 115-120.

‘Lijfelijke spirtitualiteit en horizontale transcendentie’, in G. Coene (red.), De kunst buiten het zelf te treden. Naar een spiritueel atheïsme, Brussel, VUBPress, 2008, pp. 145-160.

‘Geen ik zonder de ander. Heideggers afscheid van de Cartesiaanse illusie’, in E. Walravens e.a. (red), Het verstaan van de ander, Budel, Damon, 2006.

‘De juiste maat. Hans-Georg Gadamer over techne en praxis, in J. Stuy, J. Van Bellingen en M. Van den Bossche (red.), De precisie van het lezen. Liber amicorum M. Weyembergh, Brussel, VUBPress, 2003, pp. 173-184.

‘Het pathos van de existentie. Martin Heidegger’, in: M. Van den Bossche (red.), Zinsneden, Budel, Damon, 2003, pp. 119-132.

‘Voorwoord’, in M. Van den Bossche, M. Weyembergh (red.), Links nietzscheanisme, Leende, Damon, 2001, pp. 7-9.

‘Nihilisme als enige mogelijkheid. Vattimo over een late erfenis van Nietzsche’, in M. Van den Bossche, M. Weyembergh (red.), Links nietzscheanisme, Leende, Damon, 2001, pp. 151-165.

 ‘Het oor wil ook wat. H.G. Gadamer’, in M. Van den Bossche, Meesterstukken, Rotterdam, Lemniscaat, 2001.

‘Benjamin Barber: liever Sparta dan Athene’, in: H. Berghs (red.), Denk-wijzen 12, Leuven/Amersfoort, Acco, 1999, pp. 99-120.

‘De erotische waarneming: Merleau-Ponty over eros en libido’, in: E. Walravens en J. Stuy (red.), Denken als openheid, Brussel, VUBPress, 1999, pp. 71-78.

‘Een ironisch-esthetische levenshouding. Richard Rorty en Gernot Böhme’ in: R. Foqué en M. Weyembergh (red.), Filosofische aspecten van het privé-publiek debat, Brussel, VUBPress, 1997, pp. 155-169.

‘Onder de paraplu van het risico: het einde van het andere’, in: M. Van den Bossche, in: Weyembergh (red.), Het einde van de geschiedenis? F. Fukuyama en P. Sloterdijk, Nijmegen, SUN, 1995, pp. 93-106.

‘Meer dan enkel de zijnden. Een pragmatistische lectuur van Martin Heidegger’, in: Hottois, M. Van den Bossche, M. Weyembergh, Richard Rorty. Ironie, politiek en postmodernisme, Antwerpen, Hadewijch, 1994, pp. 238-250.

‘Gelatenheid en niet-macht. Heidegger vs. Ellul’, in: J.P. Van Bendeghem, G.C. Cornelis (red.), Iedereen die niet denkt zoals ik, volge mij, Brussel, VUBPress, 1994, pp. 130-136.

‘Nihilisme en techniek’, in: B. Raymaekers (red.), Gehelen en fragmenten. De vele gezichten van de filosofie, Leuven, Universitaire Pers, 1993, pp. 171-175.

‘Het oordeel, pluraliteit en het technische discours’, in: J. De Visscher, M. Van den Bossche en M. Weyembergh (red.), Hannah Arendt en de moderniteit, Kampen, Kok Agora, 1992, pp. 203-222.

Artikels in nationale wetenschappelijke tijdschriften 

‘Hans-Georg Gadamer: de praktische opgave van de hermeneutiek’, De Uil van Minerva, winter 1998/99, vol. 15, nummer 2, pp. 93-105.

‘Denken zonder grond. Een democratisch-conflictualistische Heidegger-lectuur’, Kritiek, Gent, 1996, nr 2.

‘Het boek van…’, rubriek in Wijsgerig Perspectief, 1996/97, nr.2 (over G.Hottois, Symbool en techniek, Kampen, Kok Agora, 1996, p. 61.

‘Geenzijds van het eigen volk. Beschouwingen over transculturaliteit’, in: De uil van Minerva, Volume 9, nummer 2, winter 1992/93, pp. 113-118.

De onopvallend subversieve kracht van de ledigheid, Over Richard Rorty’, in: Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, V.U.B., Jaargang 18, nr. 4, pp. 313-325.

 ‘Alain Finkielkraut en de Gegenaufklärung als bron van het postmodernisme, Een te relativeren kritiek op het cultuurrelativisme’, in: Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, V.U.B., Jaargang 18, nr. 1-2, pp. 41-48.

Vulgariserende publicaties

‘Leven is een opgave. Michel Foucault over de zorg voor zichzelf’, in: Filosofie Magazine, jg. 13, 2004, nr. 10, pp. 34-37.

‘De corridor van het hotel’ (over de actualiteit van het pragmatisme), in: Filosofie Magazine, jg. 14, 2005, nr. 7, pp. 54-56.

‘Enggeestig, zelfzuchtig en veel te vet: de mens!’, in: Filosofie Magazine, jg. 14, 2005, nr. 8, pp. 38-41.

‘Open plekken in het bos’ (over Thoreau’s Walden), in Filosofie Magazine, jg. 14, 2005, nr. 9, pp. 52-54.

‘Lijf en geest verbonden’, in dagblad Trouw, 21/06/2006.

‘Laten we horizontaal gaan’, in dagblad Trouw, 31/08/2006.

‘Waarom een konijn geen apenpakje draagt’, in dagblad Trouw, 21/11/2006.

‘Trauma’s die niet wijken’, in dagblad Trouw, 03/01/2007.

‘In memoriam Richard Rorty’, in Filosofie Magazine, jg. 16, 2007, nr. 7.

‘Filosofie: wegen, zijwegen, omwegen’, in B. van den Bergh (red.), Fietsen met Nietzsche, Amsterdam, Prometheus, 2007, pp. 110-120.

‘Bevlekte Ontvangenis’, column in Sporta Magazine, Jg. 9, nr. 5, 2007, pp. 26-27

‘De wereld omhelzen’, dagblad Trouw, 14/01/2008.

‘Zin om te vechten’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 10, 2008, nr. 1, pp. 30-31.

‘Anders kijken naar trainen’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 10, 2008, nr. 2, pp. 28-29.

‘Winnen doe je onderweg’, dagblad Trouw, 23/07/2008.

‘Genieten van sport gaat boven scoren’, dagblad Trouw, 30/07/2008.

‘Sport en zingeving’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 10, 2008, nr. 3, pp. 40-41.

‘Rennen is het geheim tot echt geluk’, dagblad Trouw, 21/08/2008.

‘De overheid wil controle over ons lijf’, opiniestuk in dagblad Trouw, 06/10/2008.

‘Tegen een muur knallen’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 10, 2008, nr. 4, pp. 34-35.

‘Survival of the fittest’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 11, 2009, nr. 1, pp. 32-33.

‘Sport als levenskunst’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 11, 2009, nr. 2, pp 40-41.

‘Brief aan Darwin’, in UVV-info, 26ste jaargang nr. 5, pp. 61-62.

‘Zelftransformatie’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 11, 2009, nr. 3, pp. 34-35.

‘Gewoon gelukkig zijn’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 11, 2009, nr. 4, pp. 30-31.

‘Romantiek in de hel’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 11, 2009, nr. 5, pp. 40-41.

‘Back to basics’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 12, 2010, nr. 1, 2pp.

‘Lijden’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 12, 2010, nr. 2, 2 pp.

‘Nooit aankomen’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 12, 2010, nr. 3, 2 pp.

‘Samen fietsen, alleen’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 12, 2010, nr. 4, 2 pp.

‘Tweewielers aller landen!’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 12, 2010, nr. 5, 2 pp.

‘Sport als een soort kunst’, column Bevlekte Ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 13, 2011, nr. 1, 2 pp.

‘Iets over traagheid’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 13, 2011, nr. 2, 2 pp.

‘Er is leven na de dood’, column in Knack Extra Spiritualiteit, pp. 38-39.

‘Doping’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 13, 2011, nr. 3, 2 pp.

‘Dip’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 13, 2011, nr.4, 2 pp.

‘Gekruisigd’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 14, 2012, nr. 1, 2 pp.

‘Dagboek van een sportprutser 1’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 14, 2012, nr. 2, 2 pp.

‘Dagboek van een sportprutser 2’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 14, 2012, nr. 3, 2 pp.

‘Zo weinig mogelijk zitten’, in. J. Bayens, Het beste idee, Rotterdam, De Wereld, pp. 118-119.

‘Nooit eindigen’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 15, 2013, nr. 1, 2 pp.

‘Overleven’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 15, 2013, nr. 2, 2 pp.

‘Let’s go wild’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 15, 2013, nr. 3, 2 pp.

‘Zo weinig mogelijk zitten’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 15, 2013, nr. 4, 2 pp.

‘Gewoonte en groei’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 15, 2013, nr. 5, 2 pp.

‘Authenticiteit’, column Bevlekte ontvangenis in Sporta Magazine, Jg. 16, 2014, nr. 1, 2 pp.

‘Ton Lemaire, Het denken dat geen denken meer is’, in: Ons Erfdeel, nr. 4, 1991, pp. 492-499.

‘Ton Lemaire: un philosophe à l’écoute des choses’, in: Septrention, nr 1, 1992, 24-31.

‘Filosofie en techniek I: De samenleving als machine’, in: Intermediair, 25 februari 1992.

‘Filosofie en techniek II: Uit eigenbelang een stapje terug’, in: Intermediair, 24 maart 1992.

‘Met alle respect voor nu en later. Ingenieursethiek moet wereld in bedrijf houden’, in: Intermediair, 19 mei 1992.

‘Een fietsrem op een straalmotor’ (vrije tribune over de milieutop in Rio de Janeiro), in Markant, nr. 5, 5 juni 1992.

‘De liberale democratie als ultieme wereld’ (over Francis Fukuyama), in: Intermediair, 14 juli 1992.

‘De roos aan het infuus’. (over de techniekfilosofie van Hans Achterhuis), in: Intermediair, 3 november, 1992.

‘Denken in een verbrokkelde wereld. De zorgzame filosofie van Jacques De Visscher’, in Ons Erfdeel, nr. 5, 1994, pp. 492-499.

‘Pleidooi voor een onnatuurlijke wereld’, in Knack, 29 maart 2000.

‘Levenskunst: zichzelf en anderen lezen’, in Het vrije woord, jg 47, september/oktober 2002.

‘Filosofie op rollen’, in Leef Nu. Tijdschrift voor orthomoleculaire geneeskunde, Jg. 5, nr. 38, maart/april 2008, pp. 20-22.

‘Werelden tonen’, in Hidden/Conflict, catalogus bij gelijknamige tentoonstelling in CIAP Hasselt, 2014, pp. 24-30.

‘Schrijven met donker’, in: Catalogus tentoonstelling Lieven Nollet, Cultuurcentrum Ter Vesten, Beveren, 2014, pp. 1-6.

‘Outside of society. Over anesthetisch leren kijken’, in Extaze. Literair tijdschrift, Haarlem, In de Knipscheer, Jaargang 2014-15 nr. 4, pp. 21-33.

Vertalingen 

Boeken:

Vertaling uit het Duits van: K. Hammermeister, Gadamer, München, Beck, 1999. Vertaling: Rotterdam, Lemniscaat, 2002.

Artikels:

Vertaling uit het Frans van: A. M. Roviello, ‘De moderne mens tussen het solipsisme en het archimedische punt’, in J. De Visscher, M. Van den Bossche, M. Weyembergh (red.), Hannah Arendt en de moderniteit, Kampen, Kok Agora, 1992.

Vertaling uit het Frans van: R. Legros, ‘Hannah Arendt en de terugkeer naar de leefwereld’, in ibid.

Vertaling uit het Frans van: E. Delruelle, ‘De ander in de conversatie en de communicatie.

Rorty, Habermas, Lyotard’, in G. Hottois, M. Van den Bossche, M. Weyembergh, Richard Rorty. Ironie, politiek en postmodernisme? Antwerpen, Hadewijch, 1994.

Vertaling uit het Engels van: R. Visker, ‘‘Houd het zijn maar’. Rorty tussen ironie en eindigheid’, in ibid.

Vertaling uit het Engels van: Shlomit C. Schuster, ‘Echt leven is ontmoeten. Martin Buber’, in M. Van den Bossche (red.), Zinsneden, Budel, Damon, 2003.