Lezingen

Hieronder treft u een lijst aan met lezingen die ik de voorbije jaren heb gegeven (of die ik nog zal geven), zowel binnen de academische wereld als voor het zogeheten ‘bredere’ publiek. Indien u mij zou wensen uit te nodigen voor een lezing of een reeks lezingen, gelieve mij te contacteren op mavdboss@gmail.com. De (uiteenlopende) thema’s die ik behandel  kan u uit onderstaande lijst afleiden. Of uit mijn lijst met publicaties elders op deze site.

28 oktober 2022: Lezing ‘Imagination and the Decolonial Turn’ op het 66th World Congress of Phenomenology aan de IULM University te Milaan.

26 juni 2022: Lezing ‘Diversiteit. De vele zinnen van één wereld’ tijdens weekend ‘Leren van diversiteit’ van Academy for Information & Management (Amsterdam), C-Mine Genk

31 januari 2020: Gastcollege ‘Een verbroken
spiegel, verloren illusies en de kracht van verbeelding. Richard Rorty en Zygmunt Bauman in dialoog’. VUCA-Academy Amsterdam.

19 en 26 november, 3 december 2019: initiatiefnemer en gast, samen met Fiep van Bodegom, op drie avonden in het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren. Overkoepelend thema: ‘Verbeelding en werkelijkheid. De verhalen die ons vormen’. De drie avonden gingen resp. over klimaat; gemeenschap en identiteit; onderwijs en emancipatie, met telkens een gastspreker uit Nederland en Vlaanderen.

14 september 2019: twee lezingen op het filosofie-evenement ‘Filosofie zonder grenzen’ van Camelot Vlaanderen in Oostende:  1. Martin Heidegger over ‘in-de-wereld-zijn’; 2. Hannah Arendt over pluralisme en verbeelding.

10 april 2019: gastcollege ‘Een gebroken spiegel en een wereld van taal’ aan de VUCA-Academy Amsterdam.

26 februari 2019: gesprek met Hans Alma, Edel Maex en Christa Anbeeck over humanisme en religie n.a.v. publicatie van het boek ‘De kunst van het samenleven in ‘Barboek’, Leuven.

14 februari 2019: Lezing ‘Vreemde wereld’ voor UPV Geraardsbergen.

11 februari 2019: ‘Nagedacht. Filosofen over het nieuws’. Publiek interview door Joël De Ceulaer in CC De Warande Turnhout.

07 februari 2019: lezing ‘Vreemde wereld’ voor UPV Blankenberge

31 januari 2019: debat met Hans Alma, Rik Pinxten en Johan Temmerman over humanisme, kunst en religie n.a.v. publicatie van het boek ‘De kunst van het samenleven’, in De Groene Waterman, Antwerpen.

22 januari 2019: lezing ‘Liquid Arts in Liquid Times. Zygmunt Bauman on Art and Social Imagination’. Op seminarie van het consortium SIMAGINE aan University of the Free State, Bloemfontein, Zuid-Afrika.

29 november 2018: lezing ‘Het lichaam: we kunnen niet zonder’ voor VormingPlus Sint-Niklaas.

17 oktober 2018: ‘Hermeneutisch lezen’, lezing op de studiedag ‘Hoe sterk is de kritische lezer?’, VUB ism Humanistisch Verbond.

4 oktober 2018: ‘Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden’, UPV/VUB Brussel.

13 september 2018: lezing ‘Vreemde wereld’ voor striënnale Brugge in hoofdbibliotheek De Biekorf.

27 juni 2018: ‘De zinnen van het leven 2’, lezing voor VormingPlus Kortrijk.

13 juni 2018: ‘De zinnen van het leven 1’, lezing voor VormingPlus Kortrijk.

26 april 2018: ‘Zingeving en het primaat van het lichaam’, lezing voor UPV/VUB

12 april 2018: ‘De zinnen van het leven’, lezing voor deMens.nu en UPV/VUB in het Huis van de Tolerantie Leuven.

14 maart 2018: ‘Surrealism as a way of seeing’, lezing op het congres van de Society for Phenomenology and Media aan de universiteit van Akureyri, IJsland.

8 februari 2018: nabespreking van film ‘The Swedish Theory of Love’ van Erik Gandini in GC Elzenhof Elsene.

12 oktober 2017: ‘Rede, emotie, lichamelijkheid’, lezing in Liberaal gebouw voor UPV Geraardsbergen.

12 september 2017: ‘Rede, emotie, lichamelijkheid’, lezing in VC Mozaïek voor UPV Kortrijk.

25 april 2017: ‘Sport, Philosophy, and Enduring Life’, keynote op het congres van de EAPS/BAPS aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

16 maart 2017: ‘Communicating Bodies. Merleau-Ponty’s Phenomenology of (Erotic) Intercorporeality’, lezing op de 19th Annual Conference of the Society for Phenomenology and Media, Academie voor Wetenschappen en kunsten Brussel.

7 februari 2017: ‘Rede, gevoel, lichamelijkheid’, lezing voor UPV aan de VUB.

13 december 2016: ‘Photography and Anaesthetics’, lezing op het Human(art)istics project in de Beursschouwburg te Brussel (met deMens.nu).

12 november 2016: ‘Richard Rorty: denken zonder grond’ voor Ifese, in Liberaal Archief Gent.

10 november 2016: lezing ‘Heidegger: in-de-wereld-zijn’ voor UPV Geraardsbergen.

26 oktober 2016: ‘Eindigheid’, lezing voor Studium Generale Universiteit Maastricht.

5 september 2016: openingslezing academiejaar aan de Universiteit voor Humanistiek, ‘De tijd van mijn leven’ (over vergankelijkheid), in de Pieterskerk te Utrecht.

19 mei 2016: gastcollege ‘Verstaan is altijd anders verstaan’ aan MISC Amsterdam (deel uitmakend van RU Nijmegen).

12 mei 2016: ‘Democratie na de dood van God’, lezing op studiedag ‘Vrij(heid) van religie’ aan VUB.

29 februari 2016: lezing ‘Filosofie van de sport’ voor HVV-West-Limburg in CC Leopoldsburg.

03 maart 2016: lezing ‘Sport als levenskunst’ voor HVV-Waregem in CC De Schakel in Waregem.

24 november 2015: lezing ‘Identiteit, het dialogische model’ voor Huis van de Mens/UPV aan VUB.

18 april 2015: Interview door prof. Johan Braeckman, De Corridor, Wetteren.

5 april 2014: deelname aan debat over doping in de sport op ‘Feest van de Filosofie’ van de KUL.

31 maart 2014: ‘Religie na de dood van God’, lezing aan het Centrum Pieter Gillis van de UA, gevolgd door debat met collega Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek).

24 maart 2014: Lezing ‘Religie na de dood van God’, VormingPlus Kortrijk.

17 maart 2014 Lezing ‘Religie na de dood van God’, VormingPlus Gent.

13 maart 2014: lezing ‘Photography and the Mirror of Nature’, Albert-Ludwigs Universität Freiburg.

23 februari 2014: debat met gevangenisdirecteur Hans Claus en fotograaf Lieven Nollet in CIAP, Hasselt.

21 februari 2014: Lezing ‘Sport en ethiek’, Cultuurcentrum Overpelt.

12 februari 2014: Introductie bij film Beginners, VormingPlus Kortrijk.

8 februari 2014: Openingslezing tentoonstelling Lieven Nollet, Cultuurcentrum Ter Vesten, Beveren.

16 januari 2014: ‘Wat we kunnen leren van andere disciplines’, Masteropleiding Information Management Universiteit van Amsterdam.

13 december 2013: Lezing op opening tentoonstelling Hidden/Conflict CIAP Hasselt.

21 november 2013: Lezing ‘Hannah Arendt’ voor VormingPlus Kortrijk.

19 november 2013: Lezing Freud als filosoof, Passa Porta, Brussel.

14 november 2013: Inleiding film ‘Hannah Arendt’ in Budascoop Kortrijk.

5 november 2013: ‘Richard Rorty: leren van diversiteit en innovatie’, Masteropleiding Information Management Universiteit van Amsterdam.

9 juli 2013: Lezing ‘Erotiek als dialoog’ voor Forum voor kunst, Oostende.

April- mei 2013: Vijf lezingen over Richard Rorty voor VormingPlus Gent.

Van 12 februari 2013 tot 31 maart 2013: gastprofessor aan Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta, Indonesië, twee colleges per week over filosofie van de techniek, twee publiekslezingen over interculturaliteit en religieuze dialoog.

27 februari 2012: lezing ‘Disclosing Worlds. Photography as a Contemporary Art, National University La Jolla, San Diego (Keynote speaker op congres)

13 december 2011: Sport als levenskunst, voor medisch personeel Fracarita Tienen.

28 februari 2010: lezing ‘Another place to be? The body in virtual reality’ op het congres van de Society for Phenomenology and Media, Universidad Autonoma de Puebla, Mexico.

13 december 2009: tweede deel van debat met prof. em. H. De Dijn over ‘De ondergang van het Avondland’, Vrijstaat O, Oostende, moderator J. De Ceulaer.

6 december 2009: debat met prof. em. Herman De Dijn over ‘De ondergang van het Avondland’, Baff, Antwerpen, moderator P. Piryns.

26 november 2009: debat met prof. Hans Alma over humanisme voor het cultuurhuis ‘deBuren’ in het Beurskafee te Brussel.

20 november 2009: lezing over het werk van Gadamer voor cultuurkring ‘Het Gemenebest’ te Kalmthout.

8 september 2009: ‘Vanuit het Niets. Variaties op een thema van Stirner’, lezing op het colloquium Max Stirner. Dood van het subject? aan de VUB.

21 april 2009: gast voor vraaggesprek in het VCP te Nijmegen (Nederland)

26 maart 2009 : lezing ‘Sport and the Meaning of the Body’ op de conferentie van de British Philosophy of Sport Association, Abertay University, Dundee (Schotland).

15 april 2008: lezing ‘Rorty, Dewey and Heidegger on anti-foundationalism’ op het colloquium Richard Rorty : La déstabilisation de la philosophie aan de UCL te Louvain-la-Neuve.

14 maart 2008: lezing over filosofie van de sport voor UPV, VUB.

10 februari 2008: publiek gesprek over mijn gehele filosofische werk in het Broelmuseum, Het Penhuis Kortrijk

4 december 2007: lezing over ‘Sport als levenskunst’ op het jaarlijkse congres van ‘Sporta’, KBC-gebouw Brussel.

8 november 2007: lezing over de filosofie van Richard Rorty, Vormingplus/Volkshogeschool Gent.

2 oktober 2007: lezing ‘Filosofie en fietsen’, CC De Kimpel, Bilzen.

20 september 2007: lezing ‘Wielrennen en filosofie’, Studium Generale, Universiteit Groningen (NL).

5 februari 2007: lezing ‘Levenskunst’, CC de Cerf Gullegem.

29 januari 2007: lezing ‘Wat het Westen vergeten is: Icarus en de verdrongen lijfelijkheid’, Vormingplus West-Vlaanderen ism Tegenstroom vzw in VC Mozaïek, Kortrijk.

6 december 2006: gastcollege over filosofie van de sport aan de Universiteit voor Human14 februari 2008: lezing ‘Lichamelijkheid en levenskunst’, Vrijzinnige Kring, Universiteit Antwerpen.istiek te Utrecht (binnen symposium over mijn boek Wielrennen).

25 november 2006: ‘Ik begrijp je niet, maar ik zie je wel graag. Kritisch humanisme en pluraliteit’, openingslezing op de Vlaams-Nederlandse Filosofiedag aan de VUB, waar ik ook organisator van was.

14 november 2006: lezing ‘Zingeving na de dood van God’, Sociaal Centrum Ter Dreeve Meulebeke.

4 oktober 2006: lezing ‘Hannah Arendt’, UPV, Vrije Universiteit Brussel.

Van september 2006 tot februari 2007: gastdocent en projectbegeleider aan de Design Academy te Eindhoven, vakgroep Man and Leisure

18 september 2006: Minds without a body. De vergetelheid van het Westen, lezing aan de Design Academy te Eindhoven.

28 april 2006: Bijdrage aan de ‘Terugkomdag’ als vervolg op de ‘Impulsdag Filosofie’ in het Vlaamse Parlement.

4 mei 2006: lezing ‘Michel Foucault’. UPV, Vrije Universiteit Brussel.

8 april 2006: Optreden (interview) tijdens de Nacht van de Filosofie in Felix Meritis

8 maart 2006: Uiteenzetting over ‘Humanisme en subjectiviteit’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Werkvergadering met UvH, VUB en Universiteit Gent.

3 maart 2006: Uiteenzetting over mijn initiatief tot samenstellen van een verzamelbundel over de werking van Martin Heideggers Sein und Zeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Werkvergadering met alle auteurs.

18 november 2005: ‘De filosofische reflectie’, bijdrage aan de ‘Impulsdag Filosofie’ in het Vlaamse Parlement.

8 oktober 2005: ‘Pragmatisme’, inleidende lezing in boekhandel Atheneaum te Amsterdam.

23 april 2005: ‘The Metaphysical Structure of the Body. Merleau-Ponty on Eros and Libido’, lezing op het congres van de ‘Nordic Society for Phenomenology’ aan de Universiteit Bergen, Noorwegen van 22-24 april 2005.

25 februari 2005: eigen interventie en debat met ondermeer Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert

27 december 2004: ‘Geen ik zonder de ander. Van Heidegger naar Merleau-Ponty’, lezing op het colloquium ‘Het verstaan van de ander’ aan de VUB.

26 december 2004: ‘Inleiding’ op het colloquium ‘Het verstaan van de ander’ aan de VUB.

23 maart 2004: ‘Richard Rorty. Een inleiding’ in de Volkshogeschool te Berchem.

11 maart 2004: ‘Beyond Interpretation’, lezing op het colloquium ‘The Limits of Hermeneutics’ aan de KU Nijmegen, NL.

5 april 2003: ‘The Erotic Perception’, lezing op het colloquium ‘The Erotic’ van de British Society for Phenomenology aan St Hilda’s College, Oxford, UK.

februari-maart 2003: ‘Filosofie als levenskunst’. Vijf lezingen in het CC De Warande te Turnhout.

13 september 2002: ‘An Aesthetics of Nature’, lezing op het colloquium ‘Merleau-Ponty and Ecology’ aan de St Louis University, St Louis, USA.

2 april 2002: deelname aan debat ‘Intellectuelen en politiek’ in de Lutherkerk te Utrecht.

3 november 2001: lezing over ‘Filosofische praktijk’ op de boekenbeurs te Antwerpen, samen met de Israëlische filosofe Shlomit Schuster.

7 oktober 2001: lezing over de filosofische implicaties van het begrip ‘Fusion’ in ‘Het Fabriekspand’, Roeselare.

21 februari 2001: ‘Hermeneutics and Nihilism in a World of Generalized Communication’, lezing op het congres ‘Media and Phenomenology’ aan de ‘National University in La Jolla, Californië.

3 november 2000: Co-referaat bij de lezing van Prof. Dr. Wilhelm Schmid (Berlijn) over ‘Theorie der Lebenskunst’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

14 september 2000: ‘The Erotic Perception. Merleau-Ponty on Eros and Libido’, lezing aan de George Washington University te Washington op het colloquium ‘Merleau-Ponty, Feminism and Intersubjectivity’.

10 december 1999: ‘Nihilisme als enige mogelijkheid. Vattimo over een late erfenis van Nietzsche’, lezing op het colloquium ‘Links nietzscheanisme’ aan de VUB.

17 september 1999: debat met Prof. Dr. C. Verhoeven en Prof. Dr. H. Achterhuis over filosofie en praktijk in Amsterdam.

7 september 1999: debat met Prof. Dr. E. Vermeersch en Prof. Dr. H. De Dijn over filosofie en praktijk op de Antwerpse boekenbeurs.

1 augustus 1999: ‘Consequences of Merleau-Ponty’s embodied ontology’, lezing op het congres van de M. P. -Circle te Wrexham (Wales)

10 november 1998: ‘H. G. Gadamer: la tâche pratique de l’herméneutique’, lezing voor de ‘Société Belge de Philosophie’ aan de ULB.

15 juli 1997: ‘Hannah Arendt: Urtreilskraft versus technische Vernunft’, lezing op het derde Deutsch-Französische Kolloquium te Evian (Fr.).

6 juni 1997: ‘Towards an aesthetics of nature’ lezing op het ‘World Congress of Phenomenology’ aan de polytechnische universiteit te Gdansk (Polen).

12 en 19 november 1996: ‘Kritiek van de technische rede’, twee lezingen voor de Wijsgerige Kring te Eindhoven.

28 september 1996: ‘Embodied Aesthetics. Merleau-Ponty on aesthetic perception and our bodily being-in-the-world’ lezing op het colloquium ‘Beauty and uglyness’, Museum voor Hedendaagse Kunst te Antwerpen.

18 juni 1996: ‘Technè en poièsis’ lezing aan de Academie voor Bouwkunst te Tilburg (NL).

18 mei 1996: symposium over mijn boek Kritiek van de technische rede in de Gentse Kultuurkring (eigen voordracht en discussie met geselecteerd publiek).

20 april 1996: debat met Prof. Dr. U. Melle (KUL) over mijn boek Kritiek van de technische rede te Antwerpen.

22 maart 1996: ‘Naar een anesthetiek’ lezing in Galerie Transit te Leuven.

20 februari 1996: debat met Prof. Dr. H. Achterhuis, Dr. P. Tijmes en Dr. P. Kockelkoren (allen Universiteit Twente) over mijn boek Kritiek van de technische rede te Amsterdam

2 december 1995: ‘Een ironisch-esthetische levenshouding. R. Rorty en G. Böhme’ op het colloquium ‘Hedendaagse filosofische aspecten van de problematiek privaat-publiek’ aan de VUB

1 juni 1995: gastcollege over techniekfilosofie aan de Universiteit Twente te Enschede (NL).

27 april 1995: cursus over techniekfilosofie voor de stichting ‘Moritoen’ te Brugge.

28 juni 1994: ‘De onduidelijheid geduid’, cursus aan de Volkshogeschool te Brugge.

10 december 1993: lezing over ‘Onder de paraplu van het risico: het einde van de andere’ op het colloquium ‘Het einde van de geschiedenis? Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk’ aan de VUB.

12-13 november 1993: lezing over ‘Technique, esthétique et métaphysique’ op het colloquium ‘Technique et société dans l’œuvre de Jacques Ellul’ aan het Institut d’Etudes Politiques’ te Bordeaux (Fr.)

 1 oktober 1993: lezing over ‘Ecologie – ecocratie – ecosofie’ op de Internationale Filosofiedag te Delft (NL).

25 september 1993: debat met prof. Dr. K. Raes en prof. Dr. L. Abicht over Francis Fukuyama, voor het Masereelfonds te Brussel.

26 mei 1993: lezing over ‘Een postmoderne ecosofie’ aan het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek.

15 mei 1993: lezing over ‘Une lecture pragmatiste de Heidegger’ op het colloquium ‘Richard Rorty on Ethics and Politics’ aan de VUB.

20 januari 1993: lezing over ‘Gelatenheid’ voor het Masereelfonds te Antwerpen.

12 december 1992: lezing over ‘Nihilisme en ecologie’ voor de ‘Groene filosofen’ te Antwerpen.

26 september 1992: lezing over ‘Nihilisme en techniek’ op de Internationale Filosofiedag aan de KU Leuven.

21 april 1992: lezing over Stephen Toulmins Cosmopolis aan de KULAK te Kortrijk.

24 maart 1992: lezing voor het Humanistisch Verbond. ‘Actualisering van de heideggeriaanse techniekfilosofie’. Cultureel Centrum ‘De Warande’ te Turnhout.

 10 maart 1992: lezing voor het Humanistisch Verbond. ‘Gelatenheid’ bij Heidegger. Cultureel Centrum ‘De Warande’ te Turnhout.

8 en 9 november 1991: colloquium ‘Hannah Arendt en de moderniteit’ aan de V.U.B. Eigen lezing: ‘Het oordeel, pluraliteit en het technische discours’.