Lezingen

Hieronder treft u een lijst aan met lezingen die ik de voorbije jaren heb gegeven (of die ik nog zal geven), zowel binnen de academische wereld als voor het zogeheten ‘bredere’ publiek. Indien u mij zou wensen uit te nodigen voor een lezing of een reeks lezingen, gelieve mij te contacteren op mavdboss@vub.ac.be. De (uiteenlopende) thema’s die ik behandel  kan u uit onderstaande lijst afleiden. Of uit mijn lijst met publicaties elders op deze site.

 

29 november 2018: lezing ‘Het lichaam: we kunnen niet zonder’ voor VormingPlus Sint-Niklaas.

17 oktober 2018: ‘Hermeneutisch lezen’, lezing op de studiedag ‘Hoe sterk is de kritische lezer?’, VUB ism Humanistisch Verbond.

4 oktober 2018: ‘Vreemde wereld. Zygmunt Bauman over samenleven in vloeibare tijden’, UPV/VUB Brussel.

13 september 2018: lezing ‘Vreemde wereld’ voor striënnale Brugge in hoofdbibliotheek De Biekorf.

27 juni 2018: ‘De zinnen van het leven 2’, lezing voor VormingPlus Kortrijk.

13 juni 2018: ‘De zinnen van het leven 1’, lezing voor VormingPlus Kortrijk.

26 april 2018: ‘Zingeving en het primaat van het lichaam’, lezing voor UPV/VUB

12 april 2018: ‘De zinnen van het leven’, lezing voor deMens.nu en UPV/VUB in het Huis van de Tolerantie Leuven.

14 maart 2018: ‘Surrealism as a way of seeing’, lezing op het congres van de Society for Phenomenology and Media aan de universiteit van Akureyri, IJsland.

8 februari 2018: nabespreking van film ‘The Swedish Theory of Love’ van Erik Gandini in GC Elzenhof Elsene.

12 oktober 2017: ‘Rede, emotie, lichamelijkheid’, lezing in Liberaal gebouw voor UPV Geraardsbergen.

12 september 2017: ‘Rede, emotie, lichamelijkheid’, lezing in VC Mozaïek voor UPV Kortrijk.

25 april 2017: ‘Sport, Philosophy, and Enduring Life’, keynote op het congres van de EAPS/BAPS aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

16 maart 2017: ‘Communicating Bodies. Merleau-Ponty’s Phenomenology of (Erotic) Intercorporeality’, lezing op de 19th Annual Conference of the Society for Phenomenology and Media, Academie voor Wetenschappen en kunsten Brussel.

7 februari 2017: ‘Rede, gevoel, lichamelijkheid’, lezing voor UPV aan de VUB.

13 december 2016: ‘Photography and Anaesthetics’, lezing op het Human(art)istics project in de Beursschouwburg te Brussel (met deMens.nu).

12 november 2016: ‘Richard Rorty: denken zonder grond’ voor Ifese, in Liberaal Archief Gent.

10 november 2016: lezing ‘Heidegger: in-de-wereld-zijn’ voor UPV Geraardsbergen.

26 oktober 2016: ‘Eindigheid’, lezing voor Studium Generale Universiteit Maastricht.

5 september 2016: openingslezing academiejaar aan de Universiteit voor Humanistiek, ‘De tijd van mijn leven’ (over vergankelijkheid), in de Pieterskerk te Utrecht.

19 mei 2016: gastcollege ‘Verstaan is altijd anders verstaan’ aan MISC Amsterdam (deel uitmakend van RU Nijmegen).

12 mei 2016: ‘Democratie na de dood van God’, lezing op studiedag ‘Vrij(heid) van religie’ aan VUB.

29 februari 2016: lezing ‘Filosofie van de sport’ voor HVV-West-Limburg in CC Leopoldsburg.

03 maart 2016: lezing ‘Sport als levenskunst’ voor HVV-Waregem in CC De Schakel in Waregem.

24 november 2015: lezing ‘Identiteit, het dialogische model’ voor Huis van de Mens/UPV aan VUB.

18 april 2015: Interview door prof. Johan Braeckman, De Corridor, Wetteren.

5 april 2014: deelname aan debat over doping in de sport op ‘Feest van de Filosofie’ van de KUL.

31 maart 2014: ‘Religie na de dood van God’, lezing aan het Centrum Pieter Gillis van de UA, gevolgd door debat met collega Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek).

24 maart 2014: Lezing ‘Religie na de dood van God’, VormingPlus Kortrijk.

17 maart 2014 Lezing ‘Religie na de dood van God’, VormingPlus Gent.

13 maart 2014: lezing ‘Photography and the Mirror of Nature’, Albert-Ludwigs Universität Freiburg.

23 februari 2014: debat met gevangenisdirecteur Hans Claus en fotograaf Lieven Nollet in CIAP, Hasselt.

21 februari 2014: Lezing ‘Sport en ethiek’, Cultuurcentrum Overpelt.

12 februari 2014: Introductie bij film Beginners, VormingPlus Kortrijk.

8 februari 2014: Openingslezing tentoonstelling Lieven Nollet, Cultuurcentrum Ter Vesten, Beveren.

16 januari 2014: ‘Wat we kunnen leren van andere disciplines’, Masteropleiding Information Management Universiteit van Amsterdam.

13 december 2013: Lezing op opening tentoonstelling Hidden/Conflict CIAP Hasselt.

21 november 2013: Lezing ‘Hannah Arendt’ voor VormingPlus Kortrijk.

19 november 2013: Lezing Freud als filosoof, Passa Porta, Brussel.

14 november 2013: Inleiding film ‘Hannah Arendt’ in Budascoop Kortrijk.

5 november 2013: ‘Richard Rorty: leren van diversiteit en innovatie’, Masteropleiding Information Management Universiteit van Amsterdam.

9 juli 2013: Lezing ‘Erotiek als dialoog’ voor Forum voor kunst, Oostende.

April- mei 2013: Vijf lezingen over Richard Rorty voor VormingPlus Gent.

Van 12 februari 2013 tot 31 maart 2013: gastprofessor aan Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta, Indonesië, twee colleges per week over filosofie van de techniek, twee publiekslezingen over interculturaliteit en religieuze dialoog.

27 februari 2012: lezing ‘Disclosing Worlds. Photography as a Contemporary Art, National University La Jolla, San Diego (Keynote speaker op congres)

13 december 2011: Sport als levenskunst, voor medisch personeel Fracarita Tienen.

28 februari 2010: lezing ‘Another place to be? The body in virtual reality’ op het congres van de Society for Phenomenology and Media, Universidad Autonoma de Puebla, Mexico.

13 december 2009: tweede deel van debat met prof. em. H. De Dijn over ‘De ondergang van het Avondland’, Vrijstaat O, Oostende, moderator J. De Ceulaer.

6 december 2009: debat met prof. em. Herman De Dijn over ‘De ondergang van het Avondland’, Baff, Antwerpen, moderator P. Piryns.

26 november 2009: debat met prof. Hans Alma over humanisme voor het cultuurhuis ‘deBuren’ in het Beurskafee te Brussel.

20 november 2009: lezing over het werk van Gadamer voor cultuurkring ‘Het Gemenebest’ te Kalmthout.

8 september 2009: ‘Vanuit het Niets. Variaties op een thema van Stirner’, lezing op het colloquium Max Stirner. Dood van het subject? aan de VUB.

21 april 2009: gast voor vraaggesprek in het VCP te Nijmegen (Nederland)

26 maart 2009 : lezing ‘Sport and the Meaning of the Body’ op de conferentie van de British Philosophy of Sport Association, Abertay University, Dundee (Schotland).

15 april 2008: lezing ‘Rorty, Dewey and Heidegger on anti-foundationalism’ op het colloquium Richard Rorty : La déstabilisation de la philosophie aan de UCL te Louvain-la-Neuve.

14 maart 2008: lezing over filosofie van de sport voor UPV, VUB.

10 februari 2008: publiek gesprek over mijn gehele filosofische werk in het Broelmuseum, Het Penhuis Kortrijk

4 december 2007: lezing over ‘Sport als levenskunst’ op het jaarlijkse congres van ‘Sporta’, KBC-gebouw Brussel.

8 november 2007: lezing over de filosofie van Richard Rorty, Vormingplus/Volkshogeschool Gent.

2 oktober 2007: lezing ‘Filosofie en fietsen’, CC De Kimpel, Bilzen.

20 september 2007: lezing ‘Wielrennen en filosofie’, Studium Generale, Universiteit Groningen (NL).

5 februari 2007: lezing ‘Levenskunst’, CC de Cerf Gullegem.

29 januari 2007: lezing ‘Wat het Westen vergeten is: Icarus en de verdrongen lijfelijkheid’, Vormingplus West-Vlaanderen ism Tegenstroom vzw in VC Mozaïek, Kortrijk.

6 december 2006: gastcollege over filosofie van de sport aan de Universiteit voor Human14 februari 2008: lezing ‘Lichamelijkheid en levenskunst’, Vrijzinnige Kring, Universiteit Antwerpen.istiek te Utrecht (binnen symposium over mijn boek Wielrennen).

25 november 2006: ‘Ik begrijp je niet, maar ik zie je wel graag. Kritisch humanisme en pluraliteit’, openingslezing op de Vlaams-Nederlandse Filosofiedag aan de VUB, waar ik ook organisator van was.

14 november 2006: lezing ‘Zingeving na de dood van God’, Sociaal Centrum Ter Dreeve Meulebeke.

4 oktober 2006: lezing ‘Hannah Arendt’, UPV, Vrije Universiteit Brussel.

Van september 2006 tot februari 2007: gastdocent en projectbegeleider aan de Design Academy te Eindhoven, vakgroep Man and Leisure

18 september 2006: Minds without a body. De vergetelheid van het Westen, lezing aan de Design Academy te Eindhoven.

28 april 2006: Bijdrage aan de ‘Terugkomdag’ als vervolg op de ‘Impulsdag Filosofie’ in het Vlaamse Parlement.

4 mei 2006: lezing ‘Michel Foucault’. UPV, Vrije Universiteit Brussel.

8 april 2006: Optreden (interview) tijdens de Nacht van de Filosofie in Felix Meritis

8 maart 2006: Uiteenzetting over ‘Humanisme en subjectiviteit’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Werkvergadering met UvH, VUB en Universiteit Gent.

3 maart 2006: Uiteenzetting over mijn initiatief tot samenstellen van een verzamelbundel over de werking van Martin Heideggers Sein und Zeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Werkvergadering met alle auteurs.

18 november 2005: ‘De filosofische reflectie’, bijdrage aan de ‘Impulsdag Filosofie’ in het Vlaamse Parlement.

8 oktober 2005: ‘Pragmatisme’, inleidende lezing in boekhandel Atheneaum te Amsterdam.

23 april 2005: ‘The Metaphysical Structure of the Body. Merleau-Ponty on Eros and Libido’, lezing op het congres van de ‘Nordic Society for Phenomenology’ aan de Universiteit Bergen, Noorwegen van 22-24 april 2005.

25 februari 2005: eigen interventie en debat met ondermeer Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert

27 december 2004: ‘Geen ik zonder de ander. Van Heidegger naar Merleau-Ponty’, lezing op het colloquium ‘Het verstaan van de ander’ aan de VUB.

26 december 2004: ‘Inleiding’ op het colloquium ‘Het verstaan van de ander’ aan de VUB.

23 maart 2004: ‘Richard Rorty. Een inleiding’ in de Volkshogeschool te Berchem.

11 maart 2004: ‘Beyond Interpretation’, lezing op het colloquium ‘The Limits of Hermeneutics’ aan de KU Nijmegen, NL.

5 april 2003: ‘The Erotic Perception’, lezing op het colloquium ‘The Erotic’ van de British Society for Phenomenology aan St Hilda’s College, Oxford, UK.

februari-maart 2003: ‘Filosofie als levenskunst’. Vijf lezingen in het CC De Warande te Turnhout.

13 september 2002: ‘An Aesthetics of Nature’, lezing op het colloquium ‘Merleau-Ponty and Ecology’ aan de St Louis University, St Louis, USA.

2 april 2002: deelname aan debat ‘Intellectuelen en politiek’ in de Lutherkerk te Utrecht.

3 november 2001: lezing over ‘Filosofische praktijk’ op de boekenbeurs te Antwerpen, samen met de Israëlische filosofe Shlomit Schuster.

7 oktober 2001: lezing over de filosofische implicaties van het begrip ‘Fusion’ in ‘Het Fabriekspand’, Roeselare.

21 februari 2001: ‘Hermeneutics and Nihilism in a World of Generalized Communication’, lezing op het congres ‘Media and Phenomenology’ aan de ‘National University in La Jolla, Californië.

3 november 2000: Co-referaat bij de lezing van Prof. Dr. Wilhelm Schmid (Berlijn) over ‘Theorie der Lebenskunst’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

14 september 2000: ‘The Erotic Perception. Merleau-Ponty on Eros and Libido’, lezing aan de George Washington University te Washington op het colloquium ‘Merleau-Ponty, Feminism and Intersubjectivity’.

10 december 1999: ‘Nihilisme als enige mogelijkheid. Vattimo over een late erfenis van Nietzsche’, lezing op het colloquium ‘Links nietzscheanisme’ aan de VUB.

17 september 1999: debat met Prof. Dr. C. Verhoeven en Prof. Dr. H. Achterhuis over filosofie en praktijk in Amsterdam.

7 september 1999: debat met Prof. Dr. E. Vermeersch en Prof. Dr. H. De Dijn over filosofie en praktijk op de Antwerpse boekenbeurs.

1 augustus 1999: ‘Consequences of Merleau-Ponty’s embodied ontology’, lezing op het congres van de M. P. -Circle te Wrexham (Wales)

10 november 1998: ‘H. G. Gadamer: la tâche pratique de l’herméneutique’, lezing voor de ‘Société Belge de Philosophie’ aan de ULB.

15 juli 1997: ‘Hannah Arendt: Urtreilskraft versus technische Vernunft’, lezing op het derde Deutsch-Französische Kolloquium te Evian (Fr.).

6 juni 1997: ‘Towards an aesthetics of nature’ lezing op het ‘World Congress of Phenomenology’ aan de polytechnische universiteit te Gdansk (Polen).

12 en 19 november 1996: ‘Kritiek van de technische rede’, twee lezingen voor de Wijsgerige Kring te Eindhoven.

28 september 1996: ‘Embodied Aesthetics. Merleau-Ponty on aesthetic perception and our bodily being-in-the-world’ lezing op het colloquium ‘Beauty and uglyness’, Museum voor Hedendaagse Kunst te Antwerpen.

18 juni 1996: ‘Technè en poièsis’ lezing aan de Academie voor Bouwkunst te Tilburg (NL).

18 mei 1996: symposium over mijn boek Kritiek van de technische rede in de Gentse Kultuurkring (eigen voordracht en discussie met geselecteerd publiek).

20 april 1996: debat met Prof. Dr. U. Melle (KUL) over mijn boek Kritiek van de technische rede te Antwerpen.

22 maart 1996: ‘Naar een anesthetiek’ lezing in Galerie Transit te Leuven.

20 februari 1996: debat met Prof. Dr. H. Achterhuis, Dr. P. Tijmes en Dr. P. Kockelkoren (allen Universiteit Twente) over mijn boek Kritiek van de technische rede te Amsterdam

2 december 1995: ‘Een ironisch-esthetische levenshouding. R. Rorty en G. Böhme’ op het colloquium ‘Hedendaagse filosofische aspecten van de problematiek privaat-publiek’ aan de VUB

1 juni 1995: gastcollege over techniekfilosofie aan de Universiteit Twente te Enschede (NL).

27 april 1995: cursus over techniekfilosofie voor de stichting ‘Moritoen’ te Brugge.

28 juni 1994: ‘De onduidelijheid geduid’, cursus aan de Volkshogeschool te Brugge.

10 december 1993: lezing over ‘Onder de paraplu van het risico: het einde van de andere’ op het colloquium ‘Het einde van de geschiedenis? Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk’ aan de VUB.

12-13 november 1993: lezing over ‘Technique, esthétique et métaphysique’ op het colloquium ‘Technique et société dans l’œuvre de Jacques Ellul’ aan het Institut d’Etudes Politiques’ te Bordeaux (Fr.)

 1 oktober 1993: lezing over ‘Ecologie – ecocratie – ecosofie’ op de Internationale Filosofiedag te Delft (NL).

25 september 1993: debat met prof. Dr. K. Raes en prof. Dr. L. Abicht over Francis Fukuyama, voor het Masereelfonds te Brussel.

26 mei 1993: lezing over ‘Een postmoderne ecosofie’ aan het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek.

15 mei 1993: lezing over ‘Une lecture pragmatiste de Heidegger’ op het colloquium ‘Richard Rorty on Ethics and Politics’ aan de VUB.

20 januari 1993: lezing over ‘Gelatenheid’ voor het Masereelfonds te Antwerpen.

12 december 1992: lezing over ‘Nihilisme en ecologie’ voor de ‘Groene filosofen’ te Antwerpen.

26 september 1992: lezing over ‘Nihilisme en techniek’ op de Internationale Filosofiedag aan de KU Leuven.

21 april 1992: lezing over Stephen Toulmins Cosmopolis aan de KULAK te Kortrijk.

24 maart 1992: lezing voor het Humanistisch Verbond. ‘Actualisering van de heideggeriaanse techniekfilosofie’. Cultureel Centrum ‘De Warande’ te Turnhout.

 10 maart 1992: lezing voor het Humanistisch Verbond. ‘Gelatenheid’ bij Heidegger. Cultureel Centrum ‘De Warande’ te Turnhout.

8 en 9 november 1991: colloquium ‘Hannah Arendt en de moderniteit’ aan de V.U.B. Eigen lezing: ‘Het oordeel, pluraliteit en het technische discours’.